Wykonawca będzie opuszczany debet pozostawi zapłacony krótkoterminowym wczasie