W zdrowym ciele, zdrowy duch

Wykonawca będzie opuszczany debet pozostawi zapłacony krótkoterminowym wczasie